A Megbízó (továbbiakban: Ti) és a Fejlesztő (továbbiakban: Én; együtt: Mi) között megkötött honlapkészítésre (továbbiakban: Projekt) vonatkozó szerződés két részből áll. Jelen dokumentum az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) tartalmazza. A Projektre vonatkozó egyedi feltételeket a szerződés melléklete (továbbiakban: Melléklet) tartalmazza. Az ÁSZF és a Melléklet együttesen alkalmazandó a Projektre.

1. Alapfogalmak

 1. Tartalom: Minden adat, beleértve szövegeket, képeket, hangokat, zenét, amelyet ti hoztatok létre vagy szereztetek be jogtiszta módon és forrásból azért, hogy azt a saját internetes oldalatokon megjelenjen. A tartalomba nem tartoznak bele az oldalrendszert működtető programok és kiegészítőik, valamint azok valamilyen programozási nyelven írott forráskódjai.
 2. Alapanyag: Tartalom, amit az arculattervezési szakasz előtt vagy a honlap tényleges elkészítése során rendelkezésére bocsátottatok.
 3. Domain név és regisztráció: Az interneten használt, a számítógépek (szerverek) és internetes oldalak azonosítására szolgáló név. A domain név internetes rendszerben való létrehozása a domain regisztráció. A regisztráció alapvető feltétele, hogy a regisztrálni kívánt domain név szabad legyen.
 4. Szerver: Az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlen, állandó és szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép.
 5. Honlap: Azon internetes oldalak összefoglaló neve, melyek tartalma az általatok kért/megjelölt domain néven a világhálón böngészőprogram segítségével megjeleníthető, a kérésetekre és igényeiteknek megfelelően kialakított arculattal és funkciókkal rendelkeznek.
 6. Kapcsolattartó: Olyan természetes személy, akit felhatalmaztatok, hogy a nevetekben kommunikáljon velem, a munkával kapcsolatban útmutatást adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. Ha van kapcsolattartó, akkor a nevét a szerződés mellékletében rögzítettük. Kizárólag tőle fogadok el útmutatást a munkára vonatkozóan, és csak ő emelhet minőségi kifogásokat az átadás-átvételkor is.

2. Előzetes teendők és elvárások

 1. Előzetes teendők a Megbízóra nézve:
  1. Küldjétek meg nekem a tárhely belépési adatait (felhasználónév és jelszó), valamint a domain nevet a szerződés megkötését követő 24 órán belül.
  2. Ha még nem rendelkeztek domain névvel és/vagy tárhellyel, akkor jelezzétek ennek hiányát a szerződés megkötésekor. A domain regisztrációban és a tárhely megvásárlásában külön díjazásért segítséget nyújtok.
 2. Előzetes teendők a Fejlesztőre nézve:
  1. A szerződéskötés napjára véglegesítem a szerződéstervezetet, és biztosítom annak igazolható módon történő aláírását mindkét fél részéről.
  2. A hivatalos kommunikáció a szerződésben megjelölt e-mail címek között történhet. A szerződés aláírásával elismerjük, hogy a megjelölt e-mail címeket a kapcsolattartásra jogosult személy használja.
 3. Elvárások a Megbízóra nézve:
  1. A szerződés aláírásával együtt elfogadjátok, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a tiéteket is).
  2. Az arculat módosítására – kötöttségek nélkül – annak elfogadása után nincsen lehetőség. A módosításokat külön díjazás ellenben végzem el.
  3. A szöveges alapanyagot .doc, .docx vagy .txt, a képeket .jpeg vagy.png formátumban, míg a logóként használt képeket kizárólag .svg formátumban tudom elfogadni.
  4. Ha a kivitelezés során vagy a honlap elkészülte előtt a szerződésben foglaltaktól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat szeretnétek a honlapon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi ezen szerződés tárgyát, ezért erről a külön egyeztetnünk kell.
 4. Elvárások a Fejlesztőre nézve:
  1. Elvárás, hogy a honlapot a szerződésben meghatározott módon és a rendelkezésre álló alapanyag alapján készítsem el, képernyőn megtekinthető formában, folyamatos egyeztetés mellett.
  2. Biztosítom, hogy a fejlesztés teljesen transzparens és nyomon követhető legyen úgy, hogy a fejlesztéskor használt honlap ideiglenes linkjét megosztom veletek.
  3. Ha a szerződésben rögzítettektől eltérő vagy további változtatások, illetve módosítások elkészítését kéritek, jogosult vagyok az előzetesen rögzített díjazás mértékét növelni, amiről előzetesen egyeztetni fogok veletek.
 5. A hivatalos kommunikáció a szerződésben megjelölt e-mail címek között történhet. A szerződés aláírásával elismerjük, hogy a megjelölt e-mail címeket a kapcsolattartásra jogosult személy használja.

3. A teljesítés folyamata

 1. A szerződés aláírásakor a Mellékletben meghatározott fizetési feltételek szerint járunk el.
 2. Az előzetesen vázolt elképzeléseitek alapján a elkészítem a honlapot. A fejlesztés folyamatára teljes rálátással fogtok rendelkezni, ezért hozzáférést biztosítok az oldalakhoz a Projekt megvalósításának korai szakaszától kezdve. (Lásd a 2.4.2 pontot.)
 3. A teljesítést a Mellékletben meghatározott lépések szerint végzem el. A honlap kinézetének (UI dizájn vagy azzal egyenértékű tervezet) elfogadását követően kezdődik a tényleges technikai fejlesztés.
 4. A kinézet és funkciók végleges elfogadása után megtörténik a honlap tesztelése.
 5. A tesztelést követően a honlap átadásra kerül, figyelembe véve a Mellékletben meghatározott fizetési feltételeket.
 6. Ha a szövegírás nem képezi részét a Projektnek, és a honlap elkészültéig nem érkezik végleges tartalom, akkor ingyenes képekkel és Lorem ipsum szövegekkel töltöm fel az oldal azon részeit, ahonnan hiányzik a szükséges tartalom. Ezt később le tudjátok cserélni a véglegesekre az oldal admin felületén keresztül.
 7. Minden esetben 4 korrekciós lehetőségetek van a dizájn tekintetében. Ha a dizájnt a negyedik korrekciós kör után sem fogadjátok el, úgy az alábbi két lehetőség közül lehet választani:
  1. További korrekciós körök külön díjazás ellenében.
  2. Az elkészült dizájnterv elfogadása, és a Projekt folytatása a kivitelezéssel.
 8. Ha felmondjátok a szerződést, az addig befizetett pénzt nem áll módomban visszatéríteni.
 9. Ha én mondom fel a szerződést, akkor az addig befizetett pénzt teljes mértékben visszatérítem.

4. Garanciális feltételek

 1. A programozási hibákat az átadást követő 30 napon át térítésmentesen kijavítom. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely a honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza, beleértve a hibákat, melyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.
 2. A programozási hibák kijavítását a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles vagyok megkezdeni. Azonban nem vállalok garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából vagy az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.
 3. A honlapon megjelenített bármely tartalomért (képek, szövegek, hangfájlok) nem vállalok felelősséget.
 4. Nem vállalok felelősséget a tárhelyszolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért, mint ahogy nem vállalok felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért sem. Ennek előfordulása esetén kártérítési igény nem támasztható velem szemben.
 5. Az internetes technológiában és szoftverekben bekövetkező gyakori változások miatt a 30 napon túl keletkező hibákért felelősséget nem tudok vállalni.

5. Határidők, számlázás, fizetés

 1. A Projekt végső határidejét, az egyes fejlesztési fázisok mérföldköveit a Melléklet tartalmazza.
 2. A beruházás díjazása és a fizetési kondíciók a Mellékletben szerepelnek. A Mellékletben megjelölt összeg a szerződésen kívüli módosításokat nem tartalmazza.
 3. A fizetés banki átutalással történik, kivéve ha a Mellékletben másképp nem rendelkeztünk. A számlaszámot a kiállított számla tartalmazza.
 4. Az ÁSZF elfogadásával hozzájárultok ahhoz, hogy a határidőre nem rendezett tartozásaitok beszedése érdekében egy harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, a rátok vonatkozó adatokat átadjam és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket tárolja. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6. Részletes leírás

 1. A Projekt műszaki tartalmát a Melléklet tartalmazza.

8. Adatkezelés

 1. A honlapkészítés során tudomásomra jutott adatokat és információkat harmadik fél részére nem szolgáltathatom ki, ezeket üzleti titokként kezelem.
 2. Ezt a szerződést mint akaratunkkal mindenben megegyezőt elfogadjuk, a benne foglaltakat felekként magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.

Frissítve: 2022. július 14.